Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bieniasz Anita
rosyjski (1999-03-30) polskie podkarpackie TP/3962/05 Jana Pawła II 46
39-120 Sędziszów Młp.
2. Majka-Onyszkiewicz Małgorzata
rosyjski (1998-04-02), ukraiński (1998-04-02) polskie podkarpackie TP/4059/05 Kawęczyn 175
39-120 Sędziszów Młp.
3. Różak Grażyna
rosyjski (2004-07-21) polskie podkarpackie TP/1640/06 Góra Ropczycka 2F
39-120 Sędziszów Młp.
0603-707-605, fax: 017-222-02-08

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.