Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bursztyn-Bajorska Grażyna
niemiecki (1991-10-01) polskie podkarpackie TP/3959/05 Rynek 14/1
39-120 Sędziszów Młp.
017-221-67-26
bursztyn@prz.rzeszow.pl
2. Dąbrowska-Homa Agata
niemiecki (2003-03-05) polskie podkarpackie TP/3970/05 Granickiego 6
39-120 Sędziszów Młp.
3. Homa Jaromir
dr nauk hum.
niemiecki (1995-05-10) polskie podkarpackie TP/3971/05 Granickiego 6
39-120 Sędziszów Młp.
4. Twardowska Barbara
niemiecki (2004-11-22) polskie podkarpackie TP/3906/05 Lipowa 24
39-120 Sędziszów Młp.

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.