Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Majka-Onyszkiewicz Małgorzata
rosyjski (1998-04-02), ukraiński (1998-04-02) polskie podkarpackie TP/4059/05 Kawęczyn 175
39-120 Sędziszów Młp.

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.