Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Koczur Maria
niemiecki (1996-02-29) polskie podkarpackie TP/3932/05 Moniuszki 1
35-017 Rzeszów, UP1, skr. poczt. 1069

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.