Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Mrozek Wojciech
angielski (2004-06-01) polskie podkarpackie TP/444/07 Kasztanowa 15
38-481 Rymanów Zdrój
0-602-238-682, 0-13 435-73-85

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.