Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kojro Bożena
fiński (2017-11-08) polskie mazowieckie TP/101/17 Żwirowa 12a
05-830 Rusiec
602-344-812
bozena.kojro@kojro.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.