Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Viding Joanna
szwedzki (2008-04-23) polskie mazowieckie TP/25/08 Majowa 27
05-830 Rusiec

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.