Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kuzmina-Ochocka Wiktoria
ukraiński (2020-02-21) polskie łódzkie TP/58/20 Wola Wiązowa 89a
97-438 Rusiec
733 155 009
w.k.ochocka@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.