Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gacek Dawid Grzegorz
ukraiński (2011-05-12) polskie małopolskie TP/13/11 Zamkowa 79
32-064 Rudawa
694-525-256
gacek@ukrainskie.pl
http://ukrainskie.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.