Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Elżbieta Kujawa
słowacki (2016-09-20) słowackie TP/100/16 Pavla Dobšinského 1096/46
979 01 Rimavská Sobota, Słowacja
0421 908 427 637
0048 722 199 822
epa@centrum.sk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.