Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kawecka Mirosława
dr nauk hum.
ukraiński (1993-12-14) polskie lubelskie TP/6357/05 Adamów 56
22-360 Rejowiec
082-568-82-92

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.