Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Koziar Kateryna
ukraiński (2020-02-21) ukraińskie łódzkie TP/56/20 Rolna 4d/29
97-500 Radomsko
508-064-795
kateryna.koziartp@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.