Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kitowska-Łaszkariow Apolonia
rosyjski (2004-07-27) polskie mazowieckie TP/2025/06 Kelles-Krauza 13/7
26-610 Radom
609-776-037
apolonia.kitowska@gmail.com
2. Ławrynowicz Iwona
rosyjski (1992-09-22) polskie mazowieckie TP/2024/06 Hallera 4/26
26-617 Radom
3. Moskalska Grażyna
rosyjski (1989-05-29) polskie mazowieckie TP/5751/05 Kosowska 44 m. 25
26-600 Radom
4. Sławińska Anna
rosyjski (1995-05-22) polskie mazowieckie TP/5746/05 Kusocińskiego 19 m 42
26-600 Radom
5. Szücs Halina
rosyjski (1963-01-07) polskie mazowieckie TP/6121/05 Chałubińskiego 3/13 m. 23
26-600 Radom
6. Wieczorek Bożena
rosyjski (1991-03-05) polskie mazowieckie TP/2329/06 Kozienicka 211 B
26-600 Radom

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.