Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sokołowski Mieczysław
niemiecki (1997-12-30) polskie lubuskie TP/3864/05 Wiejska 7
66-004 Racula k. Zielonej Góry

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.