Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chumas Joanna
angielski (1998-04-16) polskie lubuskie TP/2303/05 Rajtarowa 1 G
66-004 Racula Drzonków

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.