Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gradišnik Aleksandra Irena
słoweński (2020-10-15) polskie TP/104/20 Nova 11
2327 Rače, Słowenia
0038631442466
o.gradisnik@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.