Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kowerzanow Małgorzata
niemiecki (2018-03-23) polskie pomorskie TP/62/18 Majowa 24
83-031 Różyny gm. Pszczółki
792-310-941
malgorzata.kowerzanow@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.