Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gregorczyk Joanna Maria
rosyjski (1991-11-18) polskie mazowieckie TP/3687/05 Gen. Maczka 10
06-100 Pułtusk
2. Karłowicz Małgorzata
rosyjski (2007-10-29) polskie mazowieckie TP/643/07 Na Skarpie 13 m. 35
06-100 Pułtusk
023 692 42 29
3. Nakielska Magdalena
rosyjski (2009-04-23) polskie mazowieckie TP/71/09 Daszyńskiego 100 m 31
06-100 Pułtusk
magda.nakielska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.