Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Tuszyński Łukasz
angielski (1992-09-15), hiszpański (1992-09-15) polskie lubelskie TP/942/05 Hollakowej 8
24-100 Puławy
/fax (081) 886-71-260 601 235-880
tuszynski@ceti.pltuszynski@linkmasters.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.