Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Lipowska-Szymańska Ewa Beata
angielski (1993-02-15) polskie lubelskie TP/164/05 Baczyńskiego 3
24-100 Puławy
081-886-37-18, 0504-034-995
elipowska@tlen.pl
2. Osiak Jarosław
angielski (2005-01-24) polskie lubelskie TP/1034/05 Skowieszyńska 16
24-100 Puławy
0503-175-584
3. Raczkiewicz-Piądłowska Beata
angielski (1999-08-16) polskie lubelskie TP/168/05 Lubelska 29/24
24-100 Puławy
4. Tuszyński Łukasz
angielski (1992-09-15), hiszpański (1992-09-15) polskie lubelskie TP/942/05 Hollakowej 8
24-100 Puławy
/fax (081) 886-71-260 601 235-880
tuszynski@ceti.pltuszynski@linkmasters.pl
5. Wróblewska Anna
angielski (2014-07-15) polskie lubelskie TP/135/14 Batalionów Chłopskich 6 m 49
24-100 Puławy
510-256-156
wroblewska.tlumaczprzysiegly@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.