Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Camona-Tyliszczak Alicja
niemiecki (1995-02-02) polskie lubuskie TP/3814/05 Leśna 16
66-003 Przytok

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.