Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kominek Greta
bułgarski (2011-05-12) bułgarskie mazowieckie TP/22/11 Andrzeja 10 m 28
05-800 Pruszków
609-185-504
gretakominek@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.