Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Doraczyński Łukasz
angielski (2019-05-22) polskie mazowieckie TP/7/19 B. Prusa 35 B/356
05-800 Pruszków
538-839-468
ld.tlumacz.interpreter@gmail.com
2. Hensel Jan
angielski (2013-10-29) polskie mazowieckie TP/137/13 Działkowa 94 m. 25
05-804 Pruszków
694-747-856
janhensel@poczta.onet.pl
3. Kluzińska Katarzyna
angielski (2001-02-16) polskie mazowieckie TP/1787/06 Kolejowa 28
05-800 Pruszków
0607-389-137
katarzyna.kluzinska@gmail.com
4. Singalewicz Martyna Kinga
angielski (2006-10-06) polskie mazowieckie TP/2402/06 ul. Kopernika 11 m 100
05-800 Pruszków

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.