Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kłosowski Piotr
czeski (2021-09-03) polskie TP/62/21 U libeňského pivovaru 2442/6
180 00 Praha 8 Libeň, Czechy
420 731 231 199
klosowski.piotr@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.