Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kalata Zbigniew Janusz
dr
francuski (1992-09-21) polskie wielkopolskie TP/2334/05 Skryta 59
62-064 Poznań-Plewiska

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.