Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Czaban Władysław
duński (1970-05-20), niemiecki (1974-02-05), norweski (1970-05-20) polskie wielkopolskie TP/614/05 Knolla-Kownackiego 8
61-615 Poznań
2. Iwaszkiewicz Justyna
norweski (1992-04-22) polskie wielkopolskie TP/612/05 Kościuszki 106A/3
61-716 Poznań
603-404-960
norsk@amu.edu.pl
3. Skommer Grzegorz
dr hab. nauk hum
norweski (1985-05-17) polskie wielkopolskie TP/5871/05 Wieczorynki 2
60-193 Poznań
061-868-19-21
skommer@amu.edu.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.