Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gortych-Michalak Karolina
dr hab. nauk hum
grecki (2014-11-26) polskie wielkopolskie TP/185/14 os. Kosmonautów 4/188
61-624 Poznań
+48 608 663 518
kmmgortych@gmail.com
2. Toma Martyna
grecki (2017-11-08), rumuński (2017-11-08) polskie wielkopolskie TP/88/17 os. Stefana Batorego 80A/13
60-687 Poznań
unicalingua@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.