Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dramińska-Kusz Kamila
litewski (2001-03-30) polskie wielkopolskie TP/2314/05 Bóżnicza 12 m 30
61-751 Poznań
0 515 863 590
2. Jakubowska-Lavrin Anna
litewski (2001-03-30) polskie wielkopolskie TP/6160/05 Os. B.Chrobrego 20/167
60-681 Poznań
506-050-451
anna_lavrin@poczta.onet.pl
3. Marcinkiewicz Józef
litewski (1999-09-06) polskie wielkopolskie TP/6007/05 Kantaka 2/27 c
61-812 Poznań
4. Mieszczanowicz Łajma
litewski (1996-03-19) polskie wielkopolskie TP/576/05 Wilczak 5/2
61-623 Poznań
603-936-683
mlaima@o2.pl
5. Pokorska-Iwaniuk Monika
dr nauk hum.
litewski (2003-02-05) polskie wielkopolskie TP/2479/05 Os. Przyjaźni 22 m. 86
61-686 Poznań

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.