Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kuroczycki Tadeusz
dr nauk hum.
białoruski (1961-12-28), rosyjski (1961-12-28) polskie wielkopolskie TP/2356/05 os. Przyjaźni 2/22
61-679 Poznań

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.