Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dobosz Grzegorz Artur
angielski (2003-08-29) polskie dolnośląskie TP/312/06 Rynek 21/9
59-100 Polkowice
0 505 045 558, 076 749 29 98
2. Marciniak Wojciech
angielski (1988-06-08) polskie dolnośląskie TP/245/06 Sobin; ul. Biała 6
59-101 Polkowice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.