Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Charczuk Justyna
niemiecki (2004-12-23) polskie lubelskie TP/1051/05 Wesoła 12
22-100 Pokrówka, Chełm

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.