Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hein Agnieszka
angielski (2001-07-09) polskie mazowieckie TP/1949/05 Akacjowa 5
05-807 Podkowa Leśna
2. Kołucka Aneta
angielski (1997-04-04) polskie mazowieckie TP/4531/05 Wodna 10, Żółwin
05-807 Podkowa Leśna
3. Korolko-Zipper Małgorzata
angielski (1997-02-12) polskie mazowieckie TP/1682/06 Orla 36
05-807 Podkowa Leśna

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.