Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bazan-Piotrowska Marzena
niemiecki (1997-12-12) polskie mazowieckie TP/77/06 M. Konopnickiej 22
08-440 Pilawa

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.