Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Seneta-Niemiec Olga
włoski (2002-12-20) polskie małopolskie TP/184/07 Błoniówka 44
32-091 Pielgrzymowice
(12) 357-47-72

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.