Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Włodarczyk Marek
francuski (1993-03-09), hiszpański (1994-10-17) polskie TP/2514/06 7, rue de Calais
75009 Paris, Francja
tlumaczprzysiegly.biuro@gmail.com
http://www.tlumaczprzysiegly-online.pl
2. Wysocka Małgorzata
francuski (1999-12-28) polskie TP/4463/05 8 Rue des Trois, Couronnes
75011 Paris, Francja
0033-173754392, 0033-615940371

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.