Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Włodarczyk Marek
francuski (1993-03-09), hiszpański (1994-10-17) polskie TP/2514/06 7, rue de Calais
75009 Paris, Francja
tlumaczprzysiegly.biuro@gmail.com
http://www.tlumaczprzysiegly-online.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.