Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Augustynek Kazimierz
rosyjski (1997-07-08) polskie lubelskie TP/2289/06 Polna 63/22
21-200 Parczew
2. Filipowicz Bożena
rosyjski (1995-02-06) polskie lubelskie TP/6364/05 Kolejowa 21
21-200 Parczew

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.