Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Tumiłowicz Urszula
niemiecki (1995-03-23) polskie lubelskie TP/1909/06 Zgodna 17
21-200 Parczew

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.