Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hankiewicz Monika
węgierski (1993-06-29) polskie łódzkie TP/196/06 Waryńskiego 33
95-200 Pabianice
601-368-378
m.hankiewicz.1@gmail.com
2. Plucińska Paulina Monika
węgierski (2000-10-25) polskie łódzkie TP/393/06 Bracka 7 m. 1
95-200 Pabianice
42 213-55-99, 609-172-130
p.plucinska@interia.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.