Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ankudowicz Anna
duński (1999-12-10) polskie śląskie TP/1406/05 Spokojna 22
44-171 Pławniowice
507-052-651
anna.ankudowicz@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.