Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Majchrzyk Magdalena Maria
dr nauk hum.
rosyjski (2013-04-17) polskie mazowieckie TP/60/13 Sienkiewicza 8B
05-402 Otwock
512 084 004
magdalena.majchrzyk@gmail.com
2. Rombalski Jerzy
rosyjski (1997-08-18) polskie mazowieckie TP/4647/05 Sienkiewicza 8c
05-402 Otwock

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.