Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dota-Kubińska Agnieszka
niemiecki (2004-07-15) polskie warmińsko-mazurskie TP/6315/05 Kętrzyńskiego 7/1
14-100 Ostróda
089-642-15-06, 0501-679-453
2. Kossakowska Iwona
niemiecki (2001-11-07) polskie warmińsko-mazurskie TP/6302/05 Kopernika 12 m.1
14-100 Ostróda
3. Macidłowski Kamil
niemiecki (2002-09-12) polskie warmińsko-mazurskie TP/2129/06 Pauzeńska 39
14-100 Ostróda
4. Naworska Gizela Ruta
niemiecki (1992-02-12) polskie warmińsko-mazurskie TP/318/05 21 Stycznia 24/10
14-100 Ostróda
5. Niesłuchowska Joanna
niemiecki (2002-09-12) polskie warmińsko-mazurskie TP/5981/05 Lengowskiego 19
14-100 Ostróda
6. Nowicki Marcin
niemiecki (1999-04-14) polskie warmińsko-mazurskie TP/5980/05 Piastowska 1/11
14-100 Ostróda
089 642-13-21
7. Sikorska Maria Jolanta
niemiecki (1995-06-14) polskie warmińsko-mazurskie TP/5538/05 Insurekcji Kościuszkowskiej 2
14-100 Ostróda

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.