Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Lipert-Masiejczyk Monika Emanuela
niemiecki (2001-09-25) polskie warmińsko-mazurskie TP/6546/05 Mazurska 3
12-250 Orzysz
2. Winnicka Alicja
niemiecki (1998-09-30) polskie warmińsko-mazurskie TP/4053/05 Osiedle Robotnicze 7 m 27
11-525 Orzysz

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.