Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pietrus Anna
angielski (2017-11-08), niemiecki (2018-10-31), słowacki (2022-07-21) polskie łódzkie TP/83/17 Partyzantów 38A/31
26-300 Opoczno
694-985-575
beffa@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.