Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Mandryk Nadzieja
rosyjski (2002-02-25) polskie lubuskie TP/3839/05 Lisia 5
66-006 Ochla
(0-68) 321-11-35, 0-609-59
n.mandryk@neostrada.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.