Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gardzilewicz Halina
rosyjski (2002-02-04) polskie dolnośląskie TP/3483/05 Rubinowa 37
55-200 Oława
2. Sawicka-Skibińska Elżbieta
rosyjski (1993-06-23) polskie dolnośląskie TP/1715/05 Pułaskiego 31
55-200 Oława

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.