Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wiszniewska Barbara
angielski (2005-01-24) polskie dolnośląskie TP/346/06 Plac Zamkowy 22/5
55-200 Oława

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.