Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Rzegocka-Stasiak Kinga
hiszpański (2001-10-22) polskie wielkopolskie TP/2485/05 Działkowa 10
64-000 Nowy Lubosz

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.