Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gajewska-Gruda Edyta
angielski (2015-03-27) polskie pomorskie TP/40/15 Rychnowo Żuławskie 14
82-100 Nowy Dwór Gdański
519-412-391
info@egg.edu.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.