Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Matyjasik Małgorzata
niemiecki (2004-02-17) polskie kujawsko-pomorskie TP/4750/05 Piękna 11
86-060 Nowa Wieś Wielka

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.